logo
COACHING
DORADZTWO
SZKOLENIA
BADANIA
FIRMA
JAK
PRACUJEMY?
KONTAKT
JAK PRACUJEMY

Rozmowa na temat potrzeb osób kierowanych na szkolenie

  • Spotkanie ze zlecającym szkolenie
  • Z działem HR / osobami odpowiedzialnymi za szkolenia
JAK PRACUJEMY
  • Poznanie specyfiki pracy uczestników
  • Diagnoza umiejętności uczestników i dotychczasowych doświadczeń
JAK PRACUJEMY
  • Przygotowanie zakresu merytorycznego szkolenia
  • Przygotowanie i przedstawienie planu szkolenia
podczas szkolenia
po szkoleniu